Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2018Open access

Flodkräftan

Edsman, Lennart

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet