Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2018

Se upp för kräftpesten

Edsman, Lennart; Soler, Teresa

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet