Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2018

Kräftodlingens ABC : handbok för odlare

Nyström, Per; Jansson, Tomas; Edsman, Lennart

Abstract

Flodkräftan har ett stort socialt, kulturellt och ekonomiskt värde i Sverige. Förutom att den är
en värdefull delikatess, är även sensommarens fiske en mycket uppskattad tradition med möjligheter
till inkomster i form av försäljning av event. Eftersom flodkräftan är en akut hotad art,
främst på grunda av spridningen av pestbärande signalkräftor, finns det också ett stort behov av
utsättningsmaterial. Flodkräftans har stor potential och är högt värderad på marknaden medan
signalkräftan sedan 2016 klassas som en oönskad och invasiv art i EU som inte får odlas. Det
finns därför all anledning att inom överskådlig framtid, satsa på att odla flodkräfta i dammar.

Hur gör man då för att starta en flodkräftodling och vad ska man tänka på? Det finns stor efterfrågan
på kunskaper men idag går det inte att få tag i utbildningsmaterial som är aktuellt. Målet
med denna handbok är att fler ska odla flodkräftor och att fler med hjälp av denna handbok också
lyckas med sin odling. Vägledning och goda råda ges för att sätta upp rimliga målsättningar
anpassat till de förutsättningar man har. Handboken vänder sig till alla som är intresserade av
att sätta ut flodkräfta i småvatten, odla flodkräfta mer kommersiellt, samt till alla som har flodkräftor
i sina vatten och vill ha mer kunskap. Handboken ingår som en del i ett utbildningspaket
riktat till odlare. Den underlättar också för olika aktörer och myndigheter som får möjligheten
att besvara frågor om hur man startar och driver en kräftodling.

Handboken är framtagen av några av Sveriges mest erfarna forskare och praktiker på området.
Finansiering av utbildningspaketet har skett genom anslag från Jordbruksverket för åtgärder
med koppling till Livsmedelsstrategin och Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk.
Utbildningspaketet kan beställas från din länsstyrelse och laddas ner från www.slu.se/kraftor

Tack till de som bidragit med olika saker! Kommentarer: Susanne Gustavsson, Ekoll AB och
Sofia Bureborn SLU Aqua. Layout och redigering: Marika Stenberg, Ekoll AB och Teresa Soler,
SLU Aqua.

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet