Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2022Peer reviewed

Systemskifte för vem: Landsbygden och den stora galenskapen

Arora-Jonsson, Seema

Published in

Title: Bortom systemskiftet : mot en ny gemenskap
ISBN: 978-91-89155-91-6Publisher: Verbal