Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2022Peer reviewed

Toplumsal Cinsiyet Araştırması ve Çevre Politikasının Kırk Yılı: Nerede Duruyoruz?

Arora-Jonsson, Seema

Abstract

Kırk yıllık toplumsal cinsiyet araştırması, toplumsal cinsiyetin, çevre politikası ve uygulamasında dikkate alınması gereken önemli bir kategori olmasını sağlamıştır. Şu anda kalkınma ve çevre kurumlarında epey büyük miktarda kaynak ve ilgi toplumsal cinsiyete yönlendiriliyor. Aynı zamanda, toplumsal cinsiyet araştırmaları çok daha sofistike ve teorik anlamda güçlü hale geldiğinden, uygulayıcılar ve politika yapıcıların yanı sıra akademik araştırmacılar arasında da toplumsal cinsiyet araştırmalarının sahadaki çevre uygulaması üzerinde sınırlı bir etkisi olduğuna dair bir gerilim söz konusu.

Politikalar toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasına yönelmiş, kadınları ve diğer ötekileştirilmiş toplumsal grupları çevre yönetimine ve piyasasına dahil etmeye çalışmıştır. Değişim karmaşık bir hal aldı. Ana akımlaştırma teknokratik bir egzersize dönüşebilir. Toplumsal ilişkileri hiçe sayarak, sadece çevresel yönetişim kurumlarına kadınların eklenmesiyle, çakışan çıkarların müzakere edilebileceğini varsaymak sorunludur. Toplumsal cinsiyet araştırmalarının da kimi zaman destek sunduğu kadınlar ve erkeklere dair kalıp yargılar, politika ve programlarda baskındır. Piyasalara dahil olma yeni seçenekler sunuyor ancak kadın eylemliliğini daha fazla dizginleyebilir. Toplumsal cinsiyet, resmi aygıtın bir parçası haline geldikçe, yani kadınlar kolektif biçimde ele alındığında ama yine de programlarda birey olarak işaret edildiklerinde ve neoliberal yönetimin toplumsal cinsiyetine çok az dikkat edilerek toplumsal cinsiyetin yönetimine odaklanıldığında çelişkiler ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, ‘toplumsal cinsiyet programları’na sunulan destek, güçlendirme için hiç hesapta olmayan açılımlara da yol açtı. Toplumsal cinsiyetin anlamının sabitlenmekten uzak olduğu açık ve her bir bağlamda 'toplumsal cinsiyet’in ne olduğunu tanımlamaya yönelik yoğun çaba sarf ediliyor. Bu makalede toplumsal cinsiyete olan ilginin tazelenmesini ve iktidarla olan bu etkileşimin toplumsal cinsiyet araştırmaları, politikası ve uygulaması için ne anlama gelebileceğini ve buradan nereye gidebileceğimizi tartışıyorum.

Published in

Kültür ve siyasette feminist yaklaşımlar
2022, Volume: 43, pages: 33-68