Skip to main content
Conference paper, 2022

Green Valleys - foder från grön bioraffinering

Nadeau, Elisabet; Oliveira De Sousa, Dannylo; Dahlström, Frida; Wallenbeck, Anna

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2022, number: 75
Book title: Rapport från VÄXTODLINGS- och VÄXTSKYDDSDAGAR den 13 och 14 december 2022
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

Växtodlings- och växtskyddsdagar, 13-14 december 2022, Växjö, Sverige

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/121000