Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 2022

Green Valleys - foder från grön bioraffinering

Nadeau, Elisabet; Oliveira De Sousa, Dannylo; Dahlström, Frida; Wallenbeck, Anna

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2022, number: 75
Book title: Rapport från VÄXTODLINGS- och VÄXTSKYDDSDAGAR den 13 och 14 december 2022
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Conference


Växtodlings- och växtskyddsdagar, 13-14 december 2022, Växjö, Sverige