Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Utrymme för konflikt : Skogliga konflikter i svensk press 1990-2011

Westling, Ulrika

Published in

Future forests working report
2012,
Publisher: Framtidens skog, Sveriges lantbruksuniversitet

Associated SLU-program

SLU Future Forests

UKÄ Subject classification

Forest Science
Communication Studies

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/121037