Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2014

Den önskvärda framtiden om 40 år : Vision framtagen med fokus på samiska verksamheter

Räty, Riitta; Carlsson-Kanyama, Annika; Nordström, Eva-Maria; Sonnek, Karin Mossberg

Published in

FOI Memo
2014, number: 5050
Publisher: Totalförsvarets forskningsinstitut FOI

  Associated SLU-program

  SLU Future Forests

  UKÄ Subject classification

  Forest Science
  Social Sciences Interdisciplinary

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/121040