Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2014

Den önskvärda framtida skogen om 40 år. Visioner framtagna med fokus på rekreation och lokal utveckling

Räty, Riitta; Carlsson-Kanyama, Annika; Sonnek, Karin Mossberg; Nordström, Eva-Maria

Published in

FOI Memo
2014, number: 4991
Publisher: Totalförsvarets forskningsinstitut FOI

  Associated SLU-program

  SLU Future Forests

  UKÄ Subject classification

  Forest Science
  Social Sciences Interdisciplinary

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/121041