Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2014

Den önskvärda framtida skogen om 40 år : Visioner framtagna med fokus på skogsbruk och energi

Sonnek, Karin Mossberg; Carlsson-Kanyama, Annika; Nordström, Eva-Maria; Räty, Riitta

Published in

FOI Memo
2014, number: 5011
Publisher: Totalförsvarets forskningsinstitut FOI

  Associated SLU-program

  SLU Future Forests

  UKÄ Subject classification

  Renewable Bioenergy Research
  Social Sciences Interdisciplinary
  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/121044