Skip to main content
Report, 2022

Proteinförsörjning av ekologiska fjäderfän

Wall, Helena; Odelros, Åsa; Velander, Karin

Abstract

Kravet på 100 procent ekologiskt foder och bristen på proteinfoderråvaror gör det svårt att uppfylla fjäderfänas näringsbehov. En konsekvens av bristen på proteinråvaror med tillräckligt bra aminosyrasammansättning är att fodersammansättningen leder till överutfodring av protein. Den som vill producera foder med gårdens egna råvaror behöver i dagsläget komplettera fodret med fiskmjöl för att komma upp i godtagbar nivå av metionin.

Published in

Jordbruksinformation
2022, number: 12
Publisher: Jordbruksverket

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Odelros, Åsa
Åsa Odelros AB
Velander, Karin
Spannfod

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/121089