Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2023

Innovationer och kunskapsspridning vid produktion av bladgrönsaker

Drottberger, Annie; Bergstrand, Karl-Johan; Spendrup, Sara; Fernqvist, Fredrik

Abstract

Produktion av bladgrönsaker representerar höga värden och har visat en ökande omsättning i konsumtionsled under senare år. I en studie vid SLU Alnarp undersöktes produktion av bladgrönsaker i olika produktionssystem genom intervjuer med företagare. Syftet med studien är att förstå rollen av innovation och teknikanvändning i produktion av bladgrönsaker i olika odlingssystem.

Published in

Viola
2023, number: 1, pages: 15-16