Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2022

Lönsamma lån väg för kooperativa företags tillväxt

Nilsson, Jerker

Published in

Lantbrukets affärer
2022, number: 12, pages: 21-21

    UKÄ Subject classification

    Economics

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/121132