Skip to main content
Report, 2022

Beräkningar av beskattning av den Skandinaviska vargpopulationen 2023 : Rapport till Naturvårdsverket, Sverige och Miljødirektoratet, Norge från SKANDULV

Andren, Henrik; Sand, Håkan; Liberg, Olof; Wabakken, Petter

Published in


Publisher: Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences