Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

2022Open access

Beräkningar av beskattning av den Skandinaviska vargpopulationen 2023 : Rapport till Naturvårdsverket, Sverige och Miljødirektoratet, Norge från SKANDULV

Andren, Henrik; Sand, Håkan; Liberg, Olof; Wabakken, Petter

Published in


Publisher: Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences