Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2003

Att planera för skogen som framtida resurs

Lämås Tomas, Ståhl Göran, Sandqvist Ulla

Keywords

Heureka; skogsskötsel; modell

Published in

Miljötrender från SLU
2003, pages: 6-7
Publisher: SLU Miljödata