Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022

Mindre här men mer där – problemet med läckage av växthusgaser inom jordbruket

Malmström, Nils; Johansson, Helena; Jansson, Torbjörn

Abstract

Sverige och EU har satt upp ambitiösa mål för att minska utsläppen av växthusgaser. Jordbruket står för en stor del av utsläppen och kraftfulla styrmedel behövs. Samtidigt sker handel med jordbruksprodukter på världsmarknaden, vilket innebär att styrmedel som visserligen minskar utsläppen i Sverige och EU också kan leda till att produktion och utsläpp ökar utanför EU – så kallat utsläppsläckage. Här undersöker vi effekterna av att beskatta utsläpp av växthusgaser från jordbruket i Sverige och EU. Resultaten visar att en skatt i Sverige eller EU skulle minska utsläppen, men att en stor del av minskningen skulle motverkas av ökade utsläpp utanför Sverige/EU. Vidare visar resultaten att en klimattull, dvs. avgifter som beror på utsläppen importen gett upphov till vid produktion, kan minska, men inte helt motverka, utsläppsläckaget.

Published in

Agrifood Fokus
2022, number: 2022:4Publisher: AgriFood Economics Centre

   SLU Authors

  • Sustainable Development Goals

   SDG13 Climate action

   UKÄ Subject classification

   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/121318