Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2022

Fördelar med en global klimatskatt för jordbruket

Malmström, Nils; Jansson, Torbjörn; Johansson, Helena

Abstract

Jordbruket står för en stor del av de globala utsläppen av växthusgaser och ett globalt klimatavtal skulle minska utsläppen. Ett sådant avtal är emellertid svårt att nå. Vi har undersökt hur utsläppen från jordbruket påverkas av en global klimatskatt i olika utformningar och av en klimatskatt som endast införs i EU. Vi finner att:

• En global skatt som är lika hög i alla länder ger en relativt stor utsläppsminskning redan vid en låg ambitionsnivå.

• Den globala skatten kan vara en tiondel så hög som EUskatten och ändå ge betydligt större utsläppsminskningar.

• En global skatt som differentieras så att den är lägre i fattigare länder riskerar att starkt minska klimatnyttan.

Published in

Policy brief / AgriFood Economics Centre
2022, number: 2022:3
Publisher: AgriFood Economics Centre

   SLU Authors

  • Sustainable Development Goals

   SDG2 Zero hunger
   SDG13 Climate action

   UKÄ Subject classification

   Economics

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/121319