Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2003

Harmonisering av två provtagningsmetoder för bottenfaunaundersökningar i sjöar inom Integrerad KalkningsEffekt Uppföljning

Sandin, Leonard

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2003, number: 2003:13
Publisher: Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Sandin, Leonard

   • Department of Environmental Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences
  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/121674