Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2023

Några veterinärmedicinska annotationer i Linnés skrifter : Örtaboken, Lärda tidningar, Den svenska floran och några avhandlingar om olika djurslag

Appelgren, Lars-Erik

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2023, number: 2023, pages: 231-248
Title: Uppsala Medicinhistoriska Förenings Årsskrift 2023
Publisher: Uppsala medicinhistoriska förening