Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book (editor), 2023

Uppsala Medicinhistoriska Förenings Årsskrift 2023


Stålhammar, Jan (ed.); Appelgren, Lars-Erik (ed.); Munktell, Ing-Marie (ed.); Östlund, Krister (ed.)

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2023, number: 2023
Publisher: Uppsala medicinhistoriska förening