Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2023

Rusta för torkan

Nicolaidis Lindqvist, Andreas; Prade, Thomas

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2023, number: 2023:3
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet