Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2022

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2021 : resursöversikt

Sundelöf, Andreas; Florin, Ann-Britt; Rogell, Björn; Bolund, Elisabeth; Vitale, Francesca; Sundblad, Göran; Strömberg, Helena; Ahlbeck Bergendahl, Ida; Sundin, Josefin; Lundström, Karl; Wikström, Karolina; Magnusson, Katarina; Fetterplace, Lachlan; Wennerström, Lovisa; Ogonowski, Martin; Bergenius Nord, Mikaela; Holmgren, Noél; Kaljuste, Olavi; Bohman, Patrik; Fredriksson, Ronny;
Show more authors

Published in

Havs- och vattenmyndighetens rapport
2022, number: 2022:2
ISBN: 978-91-89329-30-0
Publisher: Havs- och vattenmyndigheten