Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2023

Mjölkkobete i praktiken – data från sju norrländska gårdar

Bernes, Gun; Chagas, Juana; Morel, Julien; Stark, A.-S.; Ramin, Mohammad

Abstract

Bete för mjölkkor studerades i ett tvåårigt projekt. Lantbrukare på sju västerbottniska gårdar intervjuades och registreringar gjordes på gårdarnas beten med flera olika metoder vid tre tillfällen per säsong. Ett tydligt resultat är den stora variation som finns i de beten som erbjuds till de mjölkande korna, beträffande mängd, botanisk sammansättning och näringsvärde. Skillnaderna är stora såväl inom varje fält som mellan gårdar och över säsongen. Detta påverkar hur mycket korna kan få i sig på betet och därmed hur mycket foder som behöver ges på stall. De strategier för betesdrift som gårdarna har påverkar kornas foderkonsumtion, mjölkavkastning samt kostnaden för betet. Våra beräkningar visar att med ett mjölkpris till lantbrukaren på 6 kr inklusive nationellt stöd skulle den lägre grovfoderkostnaden under betesperioden kunna kompensera för ca 2 kg mindre mjölk per dygn. De olika mätmetoder vi testade på betena visar att en enkel betesplatta kan ge en god uppfattning om mängden tillgängligt bete. Utvärderingen av de spektrala metoder som provats är ännu inte klar. Vår studie har gett en del svar men många frågor kvarstår och en del nya har uppstått, exempelvis hur och när putsning bör göras och hur ogräs påverkar näringsvärde och smaklighet.

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2023, number: 34, pages: 129-132
Title: Vallkonferens 2023
ISBN: 978-91-8046-805-3, eISBN: 978-91-8046-806-0
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

Vallkonferens 2023, 7-8 februari 2023, Uppsala