Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2023

Metodutveckling för att upptäcka och bekräfta stationär förekomst av varg med hjälp av viltkameror

Hedmark, Eva; Pöchhacker, Katarina; Svensson, Linn; Frank, Jens

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2023, number: 2023:1
eISBN: 978-91-987585-3-5
Publisher: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet