Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2023

Omsättning av revirmarkerande vargar i den svenska vargstammen 2017-2021

Svensson, Linn; Frank, Jens; Hedmark, Eva

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2023, number: 2023:2
eISBN: 978-91-987585-1-1
Publisher: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet