Skip to main content
Report, 2023

Strategier för företagsutveckling – drivkrafter och ekonomiska effekter av diversifiering i lantbruksföretag : en populärvetenskaplig sammanfattning

Remvig, Sebastian

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2023, number: 2023:4
eISBN: 978-91-8046-913-5
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Business Administration

  Publication Identifiers

  DOI: https://doi.org/10.54612/a.30ujui469q

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/122269