Skip to main content
Report, 2023

Trålundersökning av fisk i Västerhavet : International Bottom Trawl Survey 2023 kvartal 1

Bland, Barbara; Börjesson, Patrik

Abstract

IBTS trålexpedition i Västerhavet genomförs två gånger årligen, i kvartal 1 och 3 och täcker Skagerrak, Kattegatt och delar av östra Nordsjön.

Den franska bottentrålen GOV används för fisket dagtid. Under kvartal 1 används också en mindre finmaskig trål nattetid för provtagning av primärt sill-larver.

Under expeditionen genomfördes totalt 46 godkända tråldrag med GOV-trålen, 5 i Nordsjön, 22 i Skagerrak och 19 i Kattegatt.

Den totala fångsten uppgick till drygt 14,9 ton (nästan 45 % utgjordes av sillfiskar) och inkluderade 69 fiskarter. Den biologiska provtagningen som också innefattar insamling av otoliter för åldersbestämning, gjordes på de kommersiellt betydelsefulla arterna. Totalt togs 5479 otoliter från 11 olika arter. Preliminära abundansindex på 1-gruppen hos målarterna beräknades.

Larvtrålningen resulterade i 47 godkända tråldrag, 67 sillarver, 493 sardinlarver, 5 glasålar men inga skarpsillslarver.

Keywords

IBTS; rekrytering; sill; torsk; Skagerrak; Kattegatt; MIK; larver

Published in

Aqua notes
2023, number: 2023:6
eISBN: 978-91-8046-851-0
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet