Skip to main content
Report, 2023

Viltskadestatistik 2022 – Skador av stora rovdjur och stora fåglar på tamdjur, hundar och gröda

Frank, Jens; Levin, Maria; Månsson, Johan; Höglund, Linda; Hensel, Henrike

Published in

Rapport från SLU Viltskadecenter
2023, number: 2023-3
ISBN: 978-91-987585-4-2