Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2023

Beskattningsmodell för järv : prognoser för järvpopulationen 2024 vid olika beskattningsnivåer under 2023, baserade på inventeringsdata från 2022

Andren, Henrik; Aronsson, Malin; Persson, Jens

Published in

Rapport från SLU Viltskadecenter
2023, number: 2023:4
eISBN: 978-91-987585-5-9
Publisher: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet