Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2023Open access

Återhämtning i naturen som insteg till traditionell vård och omsorg

Palsdottir, Anna Maria; Nilsson, Carina; Dolling, Ann

Abstract

Detta faktablad handlar om en naturunderstödd intervention i Lappland. Interventionen riktade sig till individer med utmattning och depression som skogsbadat, varit med hästar och tagit del av motiverande samtal.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2023, number: 2023:5
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet