Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2022

Åkesson, Mikael; Danielsson, Anna; Flagstad, Öystein; Svensson, Linn

Abstract

Under inventeringsperioden 2022/2023 påvisades 49 familjegrupper av varg i Skandinavien. I en av dessa familjegrupper fanns en revirmarkerande, reproducerande immigrant och i åtta av familjegrupperna fanns en eller två revirmarkerande F1, d.v.s. avkommor till immigranterna i Galven/Prästskogen eller Tiveden 2. Det genomsnittliga värdet för inavelskoefficienten bland avkommorna i familjegrupperna under vintern 2022/2023 (𝐹𝐹􀴤 = 0,24) var detsamma som föregående vinter.

Keywords

Inavel; Skandinavien; släktträd; varg

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2023, number: 2023:5eISBN: 978-91-987585-6-6Publisher: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet