Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Landskapsarkitektprogrammet och dess omvärld

Kylin, Maria; Svensson, Jitka

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2023, number: 2023:6
ISBN: 978-91-8046-916-6, eISBN: 978-91-8046-917-3
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet