Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Matsvinn och livsmedelsförluster : orsaker samt metoder för att minska dessa

Olsson, Marie

Keywords

matsvinn; livsmedelsförluster; svinn; orsaker; åtgärder; primärproduktion; distribution

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2023, number: 2023:9ISBN: 978-91-8046-920-3, eISBN: 978-91-8046-921-0
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ Subject classification

  Food Science
  Social Sciences Interdisciplinary

  Publication identifier

  DOI: https://doi.org/10.54612/a.7bgmuto2op

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/122526