Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Molekylära tester av utsädets skjutkraft : Fall: höstvete

Alsanius, Beatrix; Forsberg, Gustaf; Rosberg, Anna Karin; Thaning, Christian; Karlsson, Maria

Abstract


Keywords

Fusarium spp.; glukos; höstvete; metabolom; metagenom; myoinositol; skjutkraft; Thermoseed; värmebehandling

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2023, number: 2023:8ISBN: 978-91-8046-918-0, eISBN: 978-91-8046-919-7Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet