Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2018

Synchytrium endobioticum – utvärdering av metoden för bestämning av olika raser av potatiskräfta

Boberg, Johanna; Björklund, Niklas

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet