Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2023

Fruktträdskräfta, ett samlat kunskapsläge - fakta för dig som odlar äpple

Gustavsson, Larisa; Skytte af Sätra, Jonas

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2023, number: 2023:8
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet