Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2023

Nötkreaturens metanproduktion i Sverige – en jämförelse mellan 1937 och 2019

Danielsson, Rebecca

Abstract

Antalet nötkreatur i Sverige har halverats under det senaste århundradet. Senast Sverige hade en så liten population nötkreatur som nu var på 1700-talet.

Antalet mjölkkor i dag är bara 16 procent av antalet 1937, då Sverige hade som störst antal mjölkkor.

Den totala mjölkproduktionen i Sverige har nästan halverats sedan 1937 (från 4,9 miljoner ton 1937 till 2,7 miljoner ton 2019).

Den totala köttproduktionen har ökat med 28 procent mellan 1937 och 2019, framför allt genom att späd-och gödkalvar som tidigare slaktades vid mycket ung ålder nu föds upp till ungnöt och på grund av bättre utfodring och avel mot större djur.

Den totala proteinproduktionen var 29 procent högre år 1937 än 2019 på grund av att Sverige då hade en betydligt större mjölkproduktion.

Metanutsläppen från dagens population av nötkreatur i Sverige är i samma storleksordning som metanutsläppen från nötkreaturen i Sverige på 1870-talet.

Metanutsläppen från mjölk-och nötköttsproduktionen i Sverige har minskat med ungefär 35 procent sedan 1937.

Metanutsläppen från mjölkkorna (metan per kilo totalt protein från mjölk och kött) har halverats sedan 1937.

Metanutsläppen per total mängd producerat protein från hela nötkreatursproduktionen är lägre idag än på 1930-talet på grund av en mer effektiv produktion. Men det är stora skillnader i metanproduktion per kilo produkt till följd av utvecklingen mot specialiserad mjölkproduktion och specialiserad nötköttsproduktion.

Det har skett en förändring i produktion från en nästan helt och hållet grovfoderbaserad, integrerad mjölk-och nötköttsproduktion – till en specialiserad och insatsberoende mjölkproduktion och en separat dikoproduktion.

Den svenska mjölk-och nötköttsproduktionen har förändrats mycket de senaste 100 åren. Antal nötkreatur har minskat markant och följaktligen även den totala metanproduktionen från nötkreaturen. Samtidigt har produktionen av nötkött och mjölk ökat per individ.

Keywords

mjölkproduktion; nötköttsproduktion; nötkreatur; metan

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2023, number: 310
Publisher: Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet