Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2023Open access

Labyrinter : förr och nu

Johansson, Rolf

Abstract

Under de senaste 50 åren har det byggts överraskande många lekplatslabyrinter och parklabyrinter - i Stockholm närmare ett dussin. Om dessa sentida labyrinter handlar artikeln, men först något om labyrinter som kulturobjekt med en lång och invecklad historia.

Published in

Tidskriften Landskap
2023, number: 4, pages: 18-21