Skip to main content
Other publication, 2023

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet – åtgärder, bidrag och ersättningar 2023

Månsson, Johan; Levin, Maria; Risberg, Per

Abstract

På uppdrag från regeringen utformade Naturvårdsverket och SLU Viltskadecenter nationella riktlinjer för förvaltning av gäss, tranor och svanar under 2014. SLU Viltskadecenter har gått igenom och uppdaterat riktlinjerna så att de inkluderar ny kunskap och tar hänsyn till ändrade regelverk. Riktlinjerna ska tjäna som vägledning för länsstyrelserna i den regionala förvaltningen av dessa fåglar och i arbetet med att förebygga och ersätta skador. Skador av stora fåglar på grödor kan uppstå under hela året och är utspridda över i stort sett hela Sverige. Skademönstren (som grödor, plats och tidpunkt) varierar över landet och mellan de olika fågelarterna. Även om omständigheterna varierar bör förvaltningen sträva efter att skapa så lika förutsättningar som möjligt för de som berörs, så att åtgärder och ärendehantering inte skiljer sig åt mellan olika delar av landet. I riktlinjerna presenteras skadeförebyggande åtgärder som antingen utvärderats vetenskapligt eller som Viltskadecenter och länsstyrelsernas skrämselpersonal bedömer har tillräcklig effekt.

Published in


ISBN: 978-91-987584-8-1

  SLU Authors

  • Associated SLU-program

   Wildlife Damage Centre

   Sustainable Development Goals

   SDG15 Life on land

   UKÄ Subject classification

   Ecology
   Fish and Wildlife Management

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/122629