Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2023

Hållbarhetsmärkning – möjligheter och svårigheter

Andersson, Anna; Nordström, Jonas

Abstract

EU-kommissionen håller på att ta fram ett ramverk för hållbarhetsmärkning av livsmedelsprodukter som ska ta hänsyn till flera aspekter av hållbarhet. I denna rapport diskuterar vi möjligheter och svårigheter med en sådan bred hållbarhetsmärkning. Vi beskriver också två hållbarhetsmärkningar som används i Frankrike redan idag: Eco-score och Planet-score. Den stora fördelen med hållbarhetsmärkning är att den ger konsumenter information som är svår att få reda på. Samtidigt kan det vara både dyrt och komplicerat att ta fram och använda en trovärdig märkning. Om märkningen ska uppmuntra en mer hållbar livsmedelskonsumtion behöver den göra det möjligt att jämföra produkter både inom och mellan produktkategorier.

Published in

Agrifood Fokus
2023, number: 2023:8
Publisher: AgriFood Economics Centre