Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2023

Ta vara på odlingens sidoströmmar – exemplet broccoli

Olsson, Marie; Löfkvist, Klara; Hagström, Gun; Eriksson, Mattias; Albin, Richard; Löfström, Charlotta; Eliasson, Lovisa; Bohm Tadic, Victor; Ulinder, Andreas; Nilsson, Ulla

Abstract

Detta projekt har utforskat möjligheter att använda sidoströmmar; broccoliblad och stjälk, från broccoliproduktion till nya torkade livsmedelsingredienser. Skördehantering, skördeekonomi, lämpliga processtekniker, livscykelanalys, mikrobiologisk analys och riskbedömning, analys av näringsämnen och bioaktiva ämnen, sensorik och marknadsaspekter har undersökts.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2023, number: 2023:9
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet