Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2023

Hållbart bostadsbyggande : Marknadsutveckling för flervåningshus med trästommar

Mark-Herbert, Cecilia; Nagy, Emil; Roos, Anders

Keywords

Byggindustri; flerfamiljshus; förädling; hållbar utveckling; lägenhet; trähus

Published in

Fakta. Skog
2023, number: 2023:4
Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet