Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Beståndsstatus för torsk i Ålands hav 2022

Heimbrand, Yvette; Larsson, Stefan; Landfors, Fredrik; Bergström, Ulf

Abstract

Jämförelser mellan torsk i Ålands hav och i södra Östersjön för 2021 och 2022 visar att torsken i Ålands hav växer snabbare, har bättre kondition och blir större och äldre än torsken i södra Östersjön. Journalföringen visar att fångst per ansträngning för 2022 under april–juni är den näst högsta under hela tidsserien 2000–2022. Trots förekomst av parasiter i levern, påverkas inte torskens konditionsindex (Fulton K) i Ålands hav, men antalet levermaskar ökar med ålder, längd, vikt och levervikt. Endast ett fåtal torskar var angripna av muskelparasiter. Analys av maginnehållet visade att torsken i Ålands hav främst äter ishavsgråsugga men även sillartade fiskar och pungräkor.

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet