Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Granbarkborrens förökningsframgång i dödade träd under sommaren 2022 i sydöstra Småland, Värmland och Uppland/Västmanland

Schroeder, Martin

Published in

    UKÄ Subject classification

    Ecology
    Forest Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/123867