Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report chapter, 2021

Bevattning av vall L1-268 och L1-269

Joel, Abraham; Nilsdotter-Linde, Nilla; Wesström, Ingrid

Published in

Hushållningssällskapens rapportserie
2021, number: Försöksrapport 2021, pages: 21-27
Title: Sverigeförsöken Försöksrapport 2021
ISBN: 978-91-527-2274-9
Publisher: Hushållningssällskapen