Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report chapter, 2022

Går det att höja vallskördarna med enstaka bevattningsgivor – vad händer med kvaliteten? : L1-268 och L1-269

Joel, Abraham; Nilsdotter-Linde, Nilla; Wesström, Ingrid

Published in

Meddelande / Försöksringarna och hushållningssällskapen i Skåne
2022, pages: 21-30
Book title: Sverigeförsöken : försöksrapport 2022
ISBN: 978-91-527-2275-6
Publisher: Hushållningssällskapet