Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022

Odla för nyttodjur : En praktisk handbok om pollen- och nektarproducerande växter som gynnar nyttoinsekter

Venables, Chandra; Viketoft, Maria; Rodriguez-Gasol, Neus; Lindström, Sandra

Abstract

Det övergripande syftet med denna handbok är att öka kunskapen om nyttodjur som pollinerar grödor eller begränsar skadegörare i svensk växtodling genom att samla information som hjälper till att välja vilka växtarter som kan odlas i blomremsor för att effektivt främja och stödja nyttodjurens populationer. Vi har samlat vetenskapliga belägg om effekter på nyttodjur för 40 växtarter. Vi sammanfattar praktiska erfarenheter av att odla dessa växtarter och ger en översikt över både generella och artspecifika odlingsanvisningar.

Sammanställningen innefattar också möjliga problem med att odla vissa arter. I arbetet med att ta fram denna handbok genomförde vi ett fältförsök där vi testade tio växtarters potential att bli ogräs i nästa års gröda. Försöket visade att risken för att de tio arterna ska bli ogräs i efterföljande sockerbetsodling är liten.

Handboken är tänkt att användas som uppslagsverk för lantbrukare och rådgivare som vill välja arter till sin blomremsa. Beroende på syftet med blomremsan kan man välja olika artsammansättning. Vill man gynna pollinerande humlor är det bra att välja blommor som ger gott om pollen och nektar i ganska djupa blommor från vår till höst. För att gynna naturliga fiender till skadegörare kan det vara bättre att fokusera på grundare blommor vars pollen och nektar är mer lättillgängligt. Vi sammanfattar de vetenskapliga beläggen för hur bra 40 olika växtarter är för att främja olika typer av nyttodjur. Vi har också samlat information om dessa växtarter uppförökar skadeinsekter eller sjukdomar. Sist, men inte minst, har vi sammanställt lantbrukares praktiska erfarenheter av att odla de 40 växtarterna.

Published in

Publisher: Hushållningssällskapet