Skip to main content
Research article, 2005

Dålig beredskap för stormar

Nordfjell, Tomas; Theilby, Frans

Abstract

I vanliga fall är man som svensk och verksam inom det skogstekniska området van att kunskapscentrum rörande avverkningsteknik är just i Sverige, eller Finland. Den stora storm som koncentrerat drabbade delar av södra Sveriges skogar var dock inget vanligt fall. De erfarenheter som vi fick i samband med stormfällningarna på slutet av 60-talet är antingen till stor del glömda eller av mindre värde då både teknik och organisation är förändrad. Men det finns i närbelägna länder en färsk, stor, och dyrköpt kunskapsbank rörande stormfälld skog. I december 1999 blåste stormarna Martin och Lothar ner 180 millioner m3 skog i Europa, varav minst 115 millioner m3 i Frankrike (nästan 3 årsavverkningar). Liksom i Sverige nu inträffade i Frankrike då att en del fick psykologiska problem och depressioner till följd av förödelsen. Tyskland, Schweiz och Danmark drabbades också. Uppskattningsvis 5 millioner m3 blåste även ner i södra Sverige. Som en följd av dessa stormskador genomfördes ett EU-finansierat 3-årigt forsknings- och informationsprojekt ”Storm damaged forests – STODAFOR”, med deltagare från 10 länder och 16 organisationer, dock ingen från Sverige eller Finland. STODAFORs avslutande konferens gick av stapeln 27-28 oktober 2004 i Frieburg, Tyskland. Av de 62 registrerade deltagarna kom ingen från Sverige, men 2 från Finland. I Danmark, liksom i många andra av de drabbade länderna, bedrevs nationell forskning. Denna artikel bygger i huvudsak på information från projektet STODAFOR, samt Danska sammanställningar av erfarenheter. För mer detaljerade kunskaper hänvisas till STODAFORs fritt tillgängliga hemsida (http://www.ctba.fr/stodafor/index.htm) och ”Videntjänsten” på Skov & Lanskab (sl@kvl.dk).

Keywords

Drivningsteknik; erfarenheter; stormar; stormfällning; beredskap

Published in

Skogen
2005, number: 2005:3
Publisher: Föreningen Skogen

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/123951